Svend Aage Fisker-Sørensen: Samtale med Anders Lindgaard september 1983.
Samtale mellem Svend Aage Fisker-Sørensen og Vilhelmborgsmedens søn Anders Lindgaard - 'Ingen arme - ingen hindring' .
Hovedpunkter fra lydoptagelsen:
- Mistede begge arme som 12-årig. - Min far var smed på Vilhelmsnborg.
- Fik kørekort til knallert og senere til bil. - Købte bil i 1960.
- Kørte traktor på Vilhelmsborg. - Knapper øl op med tænderne.
- Traf Lilly til bal. - Mangler ikke noget.
- Har 5 børn. - Ville være landmand.
- Kom på ungdomsskole i beder. - Købte gården Frausing Østergård' ved Grønborg.
- Nyder musik og hører 'Anders og Britta' sidst i udsendelsen.
Efterskrift af Svend Aage Fisker-Sørensen:
Om pengene til køb af gården
Jeg spurgte under mine samtaler med Anders, hvordan det da havde kunnet gå til, at han som smedesøn i dag sad som ejer af så stor en gård.
Anders fortalte mig, at der efter ulykken i 1945 blev sat en indsamling i gang – i form af en auktion gennem Jyllands Posten – og senere en indsamling i landets Odd Felllowloger.
Det havde tilsammen givet så stort et beløb, at han i 1957 havde kunnet købe ”Frausing Østergård” for 160.000 kroner med 60.000 i udbetaling.
Auktionen, fortalte Anders, var sat i gang af en mand i Testrup – ja, købmanden i Testrup.
Riis går til bekendelse
Det havde Viggo Riis ikke fortalt mig noget om. Nu forstod jeg, hvorfor han havde foreslået mig at tage en samtale med Anders.
Her var der noget at tale om ved vort næste samtalemøde i Testrup. –
Her fortalte Viggo Riis, at det rigtignok var ham, der havde sat auktionen i Jyllands Posten i gang. Af medlidenhed med drengen, der skulle gå gennem tilværelsen uden arme, havde han sat et pund kaffe på højkant.
Her kort efter befrielsen var der endnu varemangel, og der kunne ikke købes kafe i Danmark. Folk havde penge mellem hænderne, og det væltede ind med tilbud på kaffen. Tilmed blev auktionen udvidet. Andre avislæsere satte cigarer, whisky, silkestrømper og andet på auktion – alle de varesorter, som den gang stod som udtryk for normale rolige tider, men som endnu ikke var kommet til landet.
Viggo Riis` møde med Anders
Anders havde aldrig mødt købmand Riis, og Viggo Riis havde ikke mødt Anders. Jeg spurgte Viggo Riis om han kunne tænke sig at hilse på Anders, Jo, jeg kunne godt tænke mig at se den knægt, jeg var med til at hjælpe, svarede han.
Jeg ringede til Anders Lindgaard, og da han også havde ønske om at se og hilse på Viggo Riis, så fik jeg aftalt en dag for et besøg på gården.
Jeg hentede Viggo Riis i Testrup og kørte mod Grønbæk.
Fremme ved gården kørte vi ind på gårdspladsen og standsede bilen en halv snes meter fra hovedtrappen – stuehusets dør blev åbnet, og Anders trådte ud ad døren.
Jeg lukkede bildøren op for Viggo Riis – de to store mænd mødtes midtvejs på gårdspladsen, og Anders slog straks sine to stålarme om Viggo Riis i en kærlig omfavnelse. Det var et betagende møde mellem de to mænd – et gribende syn.
Ved kaffen i stuen blev der snakket landbrug, Vilhelmsborg og Testrup. I min tid som radiomand har jeg vel haft 7-800 radioudsendelser, hvor det var mig, der skulle spørge. Her sagde jeg ikke et ord – sad bare og lyttede. Snakken gik, og der var ingen grund til for mig at afbryde.
På turen hjem tilbage til Testrup var Viggo Riis meget bevæget.
Også jeg måtte indrømme at være følelsesmæssigt berørt over besøget.
Både Anders Lindgaard og Viggo Riis er i dag døde, men begge nåede de at få hilst på det menneske, der havde betydet så meget i deres tilværelse, men som de gennem så mange år kun havde kendt af navn.

Samtalen varer ca. 25 minutter.
Lydoptagelsen er afspillet fra kassettebånd og redigeret af Carl Gerhard Crone til en MP3-fil på 44 MB.

Benyt evt. knapperne til at spole frem og tilbage og til at regulere lyden.
Hør hele historien her på siden. Tryk på på afspilleren ovenfor.
Kan (måske) først startes når hele lydoptagelsen er indlæst.
Svend Aage Fisker-Sørensen, boede Visbjergvej 30 i perioden 1975-2000 og derefter på Præstegårdsvej.
Svend Aage døde pludselig den 22. december 2010 og blev begravet på Mårslet Kirkegård.
Hele historien om Anders Lindgaard kan læses i hæftet:
'Vilhelborgsmedens børn - datteren Marie og sønnen Anders'
udgivet i 2007 af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening i serien: MÅRSLET ... HER HVOR VI BOR.
Hæftet. som koster 30 kr., kan købes ved henvendelse på Mårslet Egnsarkiv.