Fra Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forenings protokol. 1984.

Det hele startede 1. februar 1984 !
Lederen af Mårslet Aftenskoles kursus i lokalhistorie, Jørgen Graugaard Andersen, Hørret, havde aftalt med Per Enevoldsen, at denne meddelelse skulle udsendes:
"Til deltagere fra aftenskoleholdet i egnshistorie.
Sidste mødeaften i denne sæson er Onsdag d. 1/2 - 84 kl. 19.00
Der er mødested på egnsarkivet, hvor vi efter etablering af støtteforening vil holde afslutningsfest. (Anders sørger for øl og vand og pigerne kommer med (kaffe) kage. Egnsarkivet giver kaffen"

sign. Per Enevoldsen - sådan blev det ! Vi flyttede imidlertid op oven på i Biblioteket, da der er lidt hyggeligere.