Hans Møller: Foredrag holdt på generalforsamlingen den 25. februar 1988 i Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
Hans Møller fortæller om en af Mårslets kendte mænd: Rasmus Pedersen Thestrup.
Testrup Nedergaard - Rasmus Pedersen Thestrups fødegård.
Billedet er givet til Egnsarkivet af Jenny Dybvad - Det er hendes fødegård.
Epitafiet på nordvæggen i Mårslet Kirke, oprindeligt opsat i 1641 af Rasmus Pedersen Thestrup, har (igen) været plastret til med mange små lapper af japanpapir, der skulle forsegle og beskytte mod en begyndende afskalning af maleriet. Den 15. juni 2009 blev epitafiet (igen) forsigtigt taget ned og med specialtransport overført til Konserveringscentret i Vejle, der siden har stået for en komplet restaurering.
Konserveringsarbejdet er afsluttet, men der er ikke taget stilling til hvornår eptafiet igen skal hænges op i Mårslet Kirke.
Mejlgade 25. Århus.
Stregtegning fra Hans Møllers artikel i Mårslet Bladet april 1989. Læs artiklen.
Læs også Hans Møllers historie om Rasmus Pedersen Thestrup i hæftet:
'Rasmus Pedersen Thestrup - bondedrengen fra Testrup', udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening i 1999. (Hæftet kan endnu købes)
Foredraget, der varer ca. 40 min., var oprindelig med OHP-billeder og lysbilleder, men historien kan forstås uden.
Lydoptagelsen er afspillet fra kassettebånd og redigeret af Carl Gerhard til en MP3-fil på 39 MB.

Benyt evt. knapperne til at spole frem og tilbage og til at regulere lyden.
Hør hele historien her på siden. Tryk på på afspilleren ovenfor.
I sit erindringshæfte 'I min levetid' - udgivet på 70 års dagen til efterkommere - fortæller HansMøller om, hvordan netop han fik interesse for egnens historie.
I 1965 flyttede familien til Mårslet, hvor man havde købt grund og bygget hus og nu skulle tilat lære byen og dens omegn at kende. Og det gør man bedst ved at gå ture, støde på gamle, måske forfaldne bygninger, der vækker ens nysgerrighed.
Man spørger sig frem og træffer, hvis man har heldet med sig, ældre mennesker, der kan fortælle en masse interessante ting om både stedet og om sig selv eller give ideer til andre steder, der er værd at kaste et øje på, og undertiden andre mennesker, der er gode og vidende fortællere - og sådan begyndte interessen.