Keld Valdsgaard: Interview i radioserien: 'Mit sted og min egn'. 4/4 1991.
Samtale mellem Keld Valdsgaard og tidligere lærerinde på Mårslet Skole Johanne Nielsen.
Hovedpunkter fra lydoptagelsen:
På den første del af optagelsen fortæller Johanne Nielsen under en rundvisning om Ribe og Ribe Klosters historie.
Herefter fortsætter samtalen i Johanne Nielsens lejlighed på klostret:
- Født i 'Øse'
- 38 år og 3 måneder lærerinde på Mårslet Skole
- Underviste i almindelige skolefag men primært Historie og Gymnastik.
Johanne Nielsen ved katederet. Billedet er fra 1975.
Eleven der tænder lyset er Tove Kristiansen.

Det gamle kateder som Johanne sidder bag ved er bevaret og kan ses på Mårslet Egnsarkiv.

Optagelse på kassettebånd af radioudsendelse i serien:
'Mit sted og min egn' bragt den 4. april 1991.
Samtalen varer ca. 29 minutter. Lydoptagelsen er afspillet fra kassettebånd og redigeret af Carl Gerhard til en MP3-fil på 27 MB.

Benyt evt. knapperne til at spole frem og tilbage og til at regulere lyden.
Hør hele historien her på siden. Tryk på på afspilleren ovenfor.
Johanne Nielsen var lærerinde ved Mårslet Skole i perioden fra 1934 til 1972 hvor hun gik på pension.