Ingerlise Wendland: Optagelse fra 26/4 1994.
Ingerlise Wendland's samtale med Carlo Madsen, pedel ved Mårslet Skole.
Ingerlises optakt til samtalen lyder:
Med en dyb, rungende latter, et stort smil i de spillende øjne, et ordentligt håndtryk og et varmt GODDAW byder Carlo Madsen velkommen te'. Carlo, kendt af unge som ældre mårslettere, er tidligere pedel ved Mårslet skole gennem mange år.
På billedet ses Karen og Carlo Madsen på skolens trappe fotograferet foråret 1976 af skolens elever.
Til billedet hører verset, digtet af eleverne:
Carlo har et flot hus og sodavand med brus.
Han står i døren og glor mens vi løber med hans snor.
Fra samtalen, som foregår på ejendommen Mustrupvej 25, kan bl. a. høres:
- Født den 26/3 1915 i Odder på landet - Flyttede til Malling, derefter Hørret Skov - Skolegang på Langballe Skole - Faderen arbejde i skoven om vinteren
- Flyttede til Ravnholt - Gik i Testrup Friskole, derefter i Mårslet Skole 1926-27
- Konfirmeret af pastor Mikkelsen - Tjente i Malling - Soldat - Tjente ved Thomas Skovgaard - Bestyrer ved Adserballe - Kom til Mårslet Skole af to omgange
- Første gang nærmest som 'fritidsarbejde' til 2800 kr. om året
- Fyrede med tørv fra kl. 6 morgen til 22 om aftenen - Overtog ejendommen Mustrupvej 25 efter forældrene - Boede før på Lindegårdsvej - Købte huset for 6500 kr. - Lån afdrages med 100 kr. pr. halve år - Pedelstillingen ved Mårslet Skole bliver ledig - Var lykkelig for pedel jobbet - Æresmedlem i TMG
- Fik ordenen for 'VARME OG CHARME' ved pensioneringen i 1984 efter godt 17 år som pedel - Udnævnt til 'Ridder af den gyldne Kost'
- Om sommeren mødtes ungdommen - Mange børn i Testrup - Smeden havde 12 og Stensgård havde også 12 - Synd at Afholdshotellet brændte.
(Carlo Madsen døde den 27. juni 1998 og blev begravet på Tranbjerg Kirkegård.)

Optagelsen med Carlo Madsen varer ca.40 minutter.
Lydoptagelsen er afspillet fra kassettebånd og redigeret af Carl Gerhard Crone til en MP3-fil på 39 MB.

Benyt evt. knapperne til at spole frem og tilbage og til at regulere lyden.
Hør hele historien her på siden. Tryk på på afspilleren ovenfor.
Samtalen er gengivet på skrift i Mårslet Bladet juni 1994 -
'EN MÅRSLETTER' - Portræt af 'Ridderen af den gyldne kost', og kan også læses i hæftet: "EN MÅRSLETTER" I
om Mårslet borgere og tilflyttere - portrætteret af Ingerlise Wendland. Hæftet kan købes på Egnsarkivet og koster 20 kr.
Ingerlise Wendland har været kasserer i Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening siden 1986. Hun var tidligere kommuneassistent ved Mårslet kommune, og blev i 1962 valgt som den første kvindelige medlem af Mårslet Sogneråd.