Bedervej 97.
Huset her har ligget ved Bedervej 97, nu 'Rosenfryd' (Gartner Rosendal) Huset synes opført omkring 1778 - bl.a. af rester fra det gamle Skumstrup's hovedbygning. F. eks. er fordøren der fra.
Personerne menes at være Nielsmine Johansen og hendes mor Anne Kathrine Johansen f. Kristensen.

Se billede større - tryk på billedet.
Original billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B65
Registreret i Arkibas

Oplysningerne givet af Johannes Rosendal, Malling. (Junior)