BEDSTE-tidende. Beboerblad for 'Lokalcenter Kildevang'. 'Mårslet Plejehjem & Pensionistcenter' frem til september 1992.
Mårslet Egnsarkiv har af Lokalcenter Kildevang modtaget et sæt af beboerbladet: Bedste tidende, til opbevaring for fremtiden.
Bladet har været udgivet siden 1989 med 12, 11 eller 10. numre pr. år - typisk 16-20 sider pr. nummer i A5-format.
Bladet trykkes i 100 eksemplarer og sælges for 5 kr. pr. stk., dog kan der opnåes rabat ved at tegne et ½ års abbonement.
En kort tid kostede bladet 6 kr. og i meget kort tid (2 numre) 10 kr.
Bag udgivelsen står 'Brugerrådet ved Lokalcenter Kildevang'.
'Aktivitetsgruppen' under brugerrådet står for redigering og trykning af bladet, tidligere med hjælp af centrets personale.
Hele første nummer af bladet kan ses ved at trykke på 'Januar 1989' i kolonnen til højre. Flere blade vil senere kunne ses her på siderne.
Ud over en kalender for lokalcentrets aktiviteter indeholder bladet flere faste indlæg, f.eks
'Konkurrencen' - hvor gevinsten er et gavekort, oprindelig på 25 kr. dog senere hævet til 30 kr.
'Køkkenet serverer' - madplan for hvad beboerne skal have at spise.
'Fødselsdage' - hvem har fødselsdag i måneden.
'Lederen' - skrevet af centrets leder Annalisa Enghild frem til hendes afgang oktober 2005.
'Præstens sider' - Hanne Davidsen, præst ved Mårslet Kirke, har siden juli 1998 haft to sider i bladet.
Artikler i bladet: Poul Nørlem har fra bladets begyndelse til hans død i oktober 2002 haft et par sider i bladet hvor også Ellen Nørlem, hans kone, i perioden fra 1990 til 1993 har bidraget med en række artikler.
Grethe Kristiansen har i 1994 skrevet om sine erindringer: "Glemmer I så husker jeg" og ind imellem har bladet bragt uddrag af Hans Møllers lokalhistoriske artikler.

Her ses 3 forsider fra bladet.
Til venstre forsiden af det første nummer: Januar 1989. hvor bladets navn var:
'BLADET for Mårslet Plejehjem & Pensionistcnter'.
Hele det første hæftes indhold vil kunne læses ved at trykke på 'Januar 1989' i kolonnen til højre.
I det første nummer blev der udskrevet en konkurrence om et navn til bladet. Dette blev vundet af Rasmus Rasmussen, Obstrupvej, der havde foreslået navnet: Bedste tidende . Han modtog 2. flasker vin i gevinst.
Navnet, der ses første gang på marts nummeret 1989, forsiden i midten, har overlevet siden, idet forsiden længst til højre er fra juni nummeret 2010.
Alle bladene har et nyt billede eller tegning på forsiden. Forsideteksten har også forandret udseende, men navnet 'Bedste - tidende' er foreblevet uændret.
Mårslet Egnsarkiv siger tak for donationen der udgør en væsentlig bidrag til lokalhistorien.

Januar 1989
Juni 1990
Her vil med tiden kunne ses flere eksemplarer af Bedste tidende.
Alle hæfterne opbevares på Mårslet Egnsarkiv og vil altid kunne ses ved henvendelse til arkivet.