Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
Bestyrelsesmedlemmer og supleanter valgt på ordinære generalforsamlinger i foreningen
2016
2017
.
.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone
(Næstformand og Sekretær)
Kirsten Cramer (Kasserer)

Ingerlise Wendland
Lisbet Thorendahl
Anders Errboe
Leo Jelling
Tage Andersen (Revisor)
Hans Vedholm (Revisor)
Inga Jelling (Suppleant)
Jørgen M. Andersen (Suppleant)
Svend Aage Andersen (Rev.suppleant)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone
(Næstformand og Sekretær)
Kirsten Cramer (Kasserer)

Ingerlise Wendland
Lisbet Thorendahl
Kirsten Magnussen
Leo Jelling
Tage Andersen (Revisor)
Hans Vedholm (Revisor)
Anders Errboe (Suppleant)
Jørgen M. Andersen (Suppleant)
Ivan Dybvad (Rev.suppleant)
. .
2012
2013
2014
2015
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Jørgen Lauritsen (Sekretær)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Lisbet Thorendahl
Jørgen Kraglund
Hugo Kristensen (Revisor)
Tage Andersen (Revisor)
Susanne Lauritsen (Suppleant)
Leif Andersen (Suppleant)
Hans Vedholm (Rev.suppleant)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Lisbet Thorendahl
Kirsten Cramer
Jørgen Kraglund
Hugo Kristensen (Revisor)
Tage Andersen (Revisor)
Jens Noes (Suppleant)
Leif Andersen (Suppleant)
Hans vedholm (Rev.suppleant)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Lisbet Thorendahl
Kirsten Cramer
Leo Jelling
Hugo Kristensen (Revisor)
Tage Andersen (Revisor)
Inga Jelling (Suppleant)
Mogens Jakobsen (Suppleant)
Hans Vedholm (Rev.suppleant)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Lisbet Thorendahl
Kirsten Cramer
Leo Jelling
Hugo Kristensen (Revisor)
Tage Andersen (Revisor)
Inga Jelling (Suppleant)
Jørgen Andersen (Suppleant)
Hans Vedholm (Rev.suppleant)
2008
2009
2010
2011
Else Svendsen (Formand)

Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Jørgen Lauritsen (Sekretær)
Hanne Hansen
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Erik Moldt (Webmaster)
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen(Suppleant)
Karin Conradsen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Else Svendsen (Formand)

Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Jørgen Lauritsen (Sekretær)
Hanne Hansen
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Erik Moldt (Webmaster)
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen(Suppleant)
Karin Conradsen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Jørgen Lauritsen (Sekretær)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Karin Conradsen
Jørgen Kraglund
Hugo Kristensen (Revisor)
Tage Andersen (Revisor)
Susanne Lauritsen (Suppleant)
Torsten Hinge (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Jørgen Lauritsen (Sekretær)
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone (Sekretær)

Karin Conradsen
Jørgen Kraglund
Hugo Kristensen (Revisor)
Tage Andersen (Revisor)
Susanne Lauritsen (Suppleant)
Torsten Hinge (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
2004
2005
2006
2007
Bent Willumsen (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Hans Rimmen Møller
John Klercke
Else Svendsen
H. Kemp Andersen
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
Anne Marie Dalsgaard (Supple.)
Hanne Hansen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Else Svendsen (Formand)
*) Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Hans Rimmen Møller (Sekretær)
John Klercke
*) Carl Gerh. Lichtenberg Crone
*) Erik Kaae
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
Anne Marie Dalsgaard (Supple.)
Hanne Hansen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Else Svendsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Hans Rimmen Møller (Sekretær)
*) Hanne Hansen
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone
Erik Kaae
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
Anne Marie Dalsgaard (Supple.)
*) Jørgen Lauritsen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Else Svendsen (Formand)
Anders Errboe (Næstformand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
*) Jørgen Lauritsen (Sekretær)
Hanne Hansen
Carl Gerh. de Lichtenberg Crone
Erik Kaae
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
Anne Marie Dalsgaard(Supple.)
Erik Moldt (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
2000
2001
2002
2003
Bent Willumsen (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Anders Errboe
Else Svendsen
Hans Rimmen Møller
Poul Nørlem
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
*) John Klercke (Suppleant)
H. Kemp Andersen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Bent Willumsen (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Anders Errboe
Else Svendsen
Hans Rimmen Møller
*) H. Kemp Andersen
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
John Klercke (Suppleant)
*) Hanne Hansen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Bent Willumsen (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Anders Errboe
Else Svendsen
Hans Rimmen Møller
H. Kemp Andersen
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
John Klercke (Suppleant)
Hanne Hansen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
Bent Willumsen (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
*) John Klercke
Else Svendsen
Hans Rimmen Møller
H. Kemp Andersen
Hugo Kristensen (Revisor)
Ole Jensen (Revisor)
*) Anne Marie Dalsgaard (Suppl.)
Hanne Hansen (Suppleant)
Kirsten Larsen (Rev.suppleant)
1996
1997
1998
1999
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
.
Hugo Kristensen (Revisor)
Ove Sørensen (Revisor)
*) Kirsten Larsen (Suppleant)
*) Else Svendsen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
*) Bent Willumsen
Hugo Kristensen (Revisor)
Ove Sørensen (Revisor)
Kirsten Larsen (Suppleant)
Else Svendsen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
*) Else Svendsen
Hans Rimmen Møller
Bent Willumsen
Hugo Kristensen (Revisor)
Ove Sørensen (Revisor)
Kirsten Larsen (Suppleant)
? (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Bent Willumsen (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
*) Anders Errboe
Else Svendsen
Hans Rimmen Møller
Poul Nørlem
Hugo Kristensen (Revisor)
*) Ole Jensen (Revisor)
*)E.Thers-Jørgensen(Suppleant)
*) H. Kemp Andersen(Suppleant)
*) Kirsten Larsen(Rev. suppleant)
1992
1993
1994
1995
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Erik Frost (Revisor)
Henry Jensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Erik Frost (Revisor)
Henry Jensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
*) Hugo Kristensen (Revisor)
*) Ove Sørensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Hugo Kristensen (Revisor)
Ove Sørensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
1988
1989
1990
1991
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Martha Andersen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Tor Tollerud
*) Erik Frost (Revisor)
*) Henry Jensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Martha Andersen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
.
Erik Frost (Revisor)
Henry Jensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
*) Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
.
Erik Frost (Revisor)
Henry Jensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Ejnar Thomsen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
.
Erik Frost (Revisor)
Henry Jensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
1984
1985
1986
1987
Poul Nørlem (Formand)
Per Enevoldsen (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Martha Andersen
Tor Tollerud
.
.
Alfred Andersen (Revisor)
Jens Guldborg (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Per Enevoldsen (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Martha Andersen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Tor Tollerud
Alfred Andersen (Revisor)
Jens Guldborg (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
*) Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Martha Andersen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Tor Tollerud
Alfred Andersen (Revisor)
Søren Anton Sørensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)
Poul Nørlem (Formand)
Ingerlise Wendland (Kasserer)
Edvard Borgbjerg
Martha Andersen
Tove Frost
Hans Rimmen Møller
Tor Tollerud
Alfred Andersen (Revisor)
Søren Anton Sørensen (Revisor)
Esther Borgbjerg (Suppleant)
Rasmus Jensen (Suppleant)
Anders Errboe (Rev. suppleant)