Brugsforeningen efter 1913.

Butikslokalet der ses er indrettet 1913 i bygningen Tandervej 6B i lokalet, hvor der idag er Pizzeria. Årstallet kan ikke umiddelbart bestemmes men ligger efter 1913.
Vil du se billedet større - tryk på billedet.
Original billede på Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B52.Registreret i Arkibas.

Historie af Hans Møller:
Siden oprettelsen i 1886 havde Brugsen haft uddelingssted i et lokale bag Brugsbygningens stuevinduer ud mod Tandervej, men pladsen har været trang, da denne del af bygningen også rummede uddelerens lejlighed.
Dér, hvor der i dag er Pizzeria, var der indrettet forsamlingssal, der brugtes til møder af Andelsmejeriet Kildevang, til Brugsens møder og generalforsamlinger og til mange andre formål.
Brugsbestyrelsen havde i 1913 i tankerne at inddrage salen til indretning af en ny butik (efter 1903 måtte der godt være butikker i byen) og samtidig ændre det gamle uddelingslokale til et kontor og et værelse til uddelerens lejlighed.
På forårsgeneralforsamlingen i 1913 fik bestyrelsen bemyndigelse til at ændre lokalerne 'efter bedste skøn' og til at låne den fornødne kapital.
Der blev indhentet tilbud hos lokale håndværkere og arbejdet straks sat i gang. I november 1913 forelå regnskabet for ombygningen, der havde stået Brugsen i 1.200 kr. for den 50 m2 nye butik - en rigtig butik med butiksvinduer, hvad der jo ikke havde været før.