Folder udgivet af Mårslet Egnsarkiv og Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening.
Folderens forside - Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening