Folder udgivet af Mårslet Egnsarkiv og Mårslet Sogns Lokalhistoriske forening.
Mårslet Egnsarkiv.