Billeder fra generalforsamlingen taget af Jørgen Lauritsen.


Formanden for foeningen: Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen aflagde en fyldig rapport for 2016.

Kassereren Kirsten Cramer aflagde regnskabet for 2016

Dirigenten Hans Vedholm styrede forsamlingen sikkert igennem aftenen.Den nuværende kasserer Kirsten Cramer der overtog jobbet efter Ingerlise Wendland