Gl. Bedervej 9. Handelsgartneriet 'Birkedal' - 1910. Billede 2.

Gartneriet er grundlagt i 1901 på godt 2 ha landbrugsjord fra 4 små husmandsparceller.
Huset er fra 1906 – samme år som gartner Morten Holm købte gartneriet og startede sit handelsgartneri med hjemmesalg – bestilt frugt, grønt og blomster blev bragt ud til kunden af gartnerens børn. På gartnerjorden var der opført 10 drivhuse.
Sønnen Johannes Holm, der var organist ved Mårslet kirke 1936 – 75, var både gartneruddannet og læreruddannet, og han overtog hus og gartneri ved Morten Holms død i 1948.
Gartneriet blev købt i 1954 af svogeren, gartner Johannes Rosendal, der var gift med Morten Holms datter Rosa, og Rosendals ældste søn, Johannes Rosendal, forpagtede gartneriet frem til 1973, hvorefter gartneriet ophørte. Selve huset blev overtaget af Carsten, en anden af Johannes Rosendals sønner.
En kort overgang har der her været autoværksted. Gartnerjorden blev købt af kommunen, og her har TMGs tennisafdeling i dag klubhus og tennisbaner.

Billede 1.Billede 2.

Oplysninger: Hans Møller.
Foto: Carsten Langkilde Larsen
Se billede større - tryk på billedet.
Billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B94
Registreret i Arkibas