Gl. Bedervej 9. 'Birkedal' - oktober 1975. Billede 1.
Gl. Bedervej 9. Oprindelig Handelsgartneriet Birkedal. Huset bygget i 1906.
Mere historie: Se billede 2. En kort overgang var her autoværksted.

Billede 1.Billede 2.

Oplysninger: Hans Møller.
Foto: Carsten Langkilde Larsen
Se billede større - tryk på billedet.
Billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B95
Registreret i Arkibas