Landbrugsejendomme under Maarslet Sogn.
Kilde: AARHUS AMT. Topografisk Historisk Haandbog. Bind II. Udgivet af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1949.
Landbrugsejendomme. Forord Mårslet Sogn. Oversigt
Landbrugsejendomme - under Mårslet sogn.
Dansk Kulturhistorisk Forlag udarbejdede i 1948 et bogværk med landbrugsejendomme "af enhver størrelse". Arbejdet blev udført amtsvis, og bind II omfattede Århus Amt, herunder Mårslet sogn.

Fra dette bind er kopieret forord, en kort beskrivelse af Mårslet sogn samt beskrivelse af de enkelte ejendomme såfremt ejerne af ejendommene er begravet på Mårslet Kirkegård.
Af de 113 ejendomme under Mårslet sogn der er beskrevet i bogen er foreløbig 49 kædet sammen med gravstenene for ejerne eller tidligere ejere af ejendommene. (pr. 12 maj 2008) Flere vil følge !
Der er ikke medtaget de helt små brug på omkring
5 Tdr. land og derunder, der ikke driver landbrug som egentlig erhverv.
Grundlaget for udarbejdelse af bogen er nærmere beskrevet under: Forord.

En kort beskrivelse af Mårslet sogn kan ligeledes ses, herunder indbyggertal fra 1769 og frem til 1920 samt udvikling gennem tiden af antal gårde og huse i sognet.
Der er udarbejdet en oversigt over de ejendomme der kan ses her sammen med gravstenene.
Beskrivelserne af den enkelte ejendom skal ses under gravstenen for den pågældende ejer med link til beskrivelsen. SE efter

For flere ejere er forældrenes navne samt fødselsdato og sted oplyst.
For nogle ejendomme flere slægtsled eller ejere bagud i tiden.