Mårslet Kirke og kirkegård samt personskildringer m.v..
Artikler udgivet af Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening. "Mårslet .... her hvor vi bor".

27 lokalhistoriske artikler fra Mårslet kirke og præstegård
Den gamle og den nye præstegård
Udvidelser af Mårslet Kirkegård
Epidemiirkegården
Regitze's hospital
Fredericus Quartus - Kirkeskibet i Mårslet Kirke
Tegning af Christoffer Bech.
Romanske kalkmalerier i Mårslet kirke
DE 7 KLOKKER i Mårslet kirke.
Mårslet kirkes vindfløj
Præster i Mårslet fra o. 1600-2001
Mårslet Kirke.
DANMARKS KIRKER - ÅRHUS AMT. Udgivet af Nationalmuseet 1984.
Kommunalbestyrelsen. Af Hans Møller.1992.
Et bryllup i Mårslet kirke. Af Hans Møller. 2000.
Kilden i Vilhelmsborgkoven. Af Hans Møller.2007.
Mårslet og Langballe skoler. Lærer Niels Stenshøj. Af Hans Møller. 1992.
Poul Nørlem - "Den gamle skriverkarl" Af Ingerlise Wendland.1994.
Lars Dybvad - "Maler-Lars" Af Ingerlise Wendland.1994.
Ove Hedegaard - "Skrædder-Ove" Af Ingerlise Wendland.1995.
Rosa Rosendal - konen på gartneriet. Af Ingerlise Wendland.1995.
Grethe Riis - købmanden i Testrup. Af Ingerlise Wendland.1995.
Søren Rasmussen - gårdejeren fra Testrup. Af Ingerlise Wendland.1997.
Hvad tavse stene kan fortælle Af Hans Møller.1999.
En historisk beretning bag 35 gravsten på Mårslet kirkegård.
Talestationen i Mårslet. GERDA på centralen
- og lidt om da telefonforbindelsen til Mårslet blev skabt. Af Hans Møller.1999.
Marie på Langballegården Af Hans Møller. 2001.
Obstrupvej 6 - et hus med liv i. Af Hans Møller.2001.
Teglværket i Testrup - teglværksfamilien Skovgaard. Af Hans Møller.2002.
Testrup Friskole. Jørgen Andersen Bo Af Hans Møller. 2002.
Stamhusbesidder og ritmester Thomas Just Jermiin. Af Hans Møller.2002.
Afholdshotellet i Mårslet - Familien Kristiansen. Af Hans Møller.2002.
Barn i Mårslet i 1930'rne Af Tage Hansen, redigeret af Hans Møller. 2004.
Karen Maries sparekassebog. Af Hans Møller. 2006.
To malerier - ét hus Fortalt af Egon Nielsen til Hans Møller. 2007.
Min ven købmand Siig. Af Anders Errboe.2007.
Levnedsbeskrivelse for Ole Peter Poulsen. 1844-1922
Slægten DAHL fra Århus Mølle Af Thøger Rugholm. Præst i Mårslet 1928-62.