Oversigt over Mårslet Kirkegård. English Kirkegården er opdelt i følgende afsnit:
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, U, BO og MØ.
B,D & U: Formodes at være lige så gammel som kirken, o.1200.
C: Udvidelse i 1909-12. A: Udvidelse i 1931.
Afsnit E,F,G,H og J blev indviet til kirkegård i 1982 (og 1999).
E, F & J: Urnegravpladser. G: De ukendtes grav.
H: Gravsten fra de sidste 15-20 års nedlagte gravsteder.
K: Parkkirkegård
N: Gravsten fra ældre nedlagte gravsteder (41 stk)
BO: Gravsted for Jørgen Andersen BO. MØ: Møllergravstenen.
LÆS MERE OM MÅRSLET KIRKEGÅRD
Gravpladsen i Moesgård Park
GRAVSTEDER, GRAVSTEN og PERSONER
Afsnit
Gravsteder
Antal
Gravsten
Antal
Personer
Antal
A
151
191
291
B
71
96
138
C
34
54
81
D
32
49
73
E
85
89
126
F
51
51
64
G
-
-
-
H
-
174
252
J
19
21
29
K
4
4
4
N
-
41
56
U
3
10
16
BO
1
1
2
-
2
4
MOES
1
7
11
(MOES)
(6+obelisk)
(22)
I ALT
452
790
1147
MOES = Gravsten på gravpladsen i Moesgård Park. Personerne begravet her.
(MOES) = Gravsten med personer der IKKE er begravet i Moesgård Park. 4 gravsten flyttet fra Århus Søndre kirkegård.