Hans Jensen gift med Kirsten Nielsen Fogh
Tekst bagpå billedet: 'Hans Jensen.
Fød i Skovfogedboligen i Marselisborg ved Varna. Mølleforpakter i Slistria Vandmølle i 8 Aar. Hvor hans kone Kirsten døde efter 7 Aars Ægteskab. Købte saa Maarslet Vindmølle med Bageri. Blev gift igen med en Thybopige hvilken han havde en Datter og 4 Sønner sammen med. han købte omsider Maarslet Præstegaards Jord og Jordmoderlojen til saa Møllegaarden blev paa god 40 Td land.'

Billederne opbevares på Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B117 + B118. Registreret i Arkibas.
Læs mere om Hans Jensen i Hans Møllers hæfte: '24 lokalhistoriske artikler'. Udgivet 2000.
Tekst bagpå billedet:
'Kirsten Jensen. Født Nielsen Fogh.
Fød i en Gaard i Langballe som senere blev købt til Vilhelmsborg. Gift med Hans Jensen fra Skovfogedboligen i Marselisborg Skov. Kirsten døde 7 Aar efter giftemålet med Hans Jensen.
Det var en meget varm sommer da Kirsten døde Hans Jensen maatte sætte hendes kiste ind ved eller bag Møllehjulet, det kunde Hans Jensen aldrig glemme derfor afstod han møllen og købte Mårslet Vindmølle med Bageri.
Blev senere gift med en Pige fra Thy med hende fik han en datter og 4 sønner. H. J. købte senere Mårslet Præstegårds jord og Jordmoder lodden til så Møllegården blev på godt 40 td. land.
Dette billede forestiller hans første kone Kirsten født Nielsen Fogh.
Aflev. af Søren Vestergård Pederstrup Enggård Løjenkærvej 34. 8300 Odder.'