Jørgen Andersen Bo. Friskolelærer på Testrup Friskole. Se gravsten for Jørgen Andersen Bo
Billederne opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B660 og B661.
Registreret i Arkibas
Tekst bagpå billedet:
Billedet 'sendt' til Laurits Rasmussen.
'Mange tak for hilsenen på min 75 årsdag d. 28.3.20 Jørgen Andersen Bo'.

Tekst bagpå billedet:
'Fortrykt: 'Tak for Deltagelsen. Familien Bo' Håndskrift: 'f. 28-3 1845 d. 1.8.1923 Lærer Andersen Bo.'
Født: 28. marts 1845. Død: 1. august 1923.
Begravet på Mårslet Kirkegård 6. august 1923. Gravstenen er fundet bevaringsværdig og fredet i 2010.

Skoleleder holdt i 43 år. Læs avisartikel.
Jørgen Andersen Bo var født i Odense.
En hoftebetændelse kort efter konfirmationen hindrede ham i at blive landmand. Men da krigen 1864 brød ud, tvang han igennem, at han skulle være soldat trods det dårlige ben, og han endte sin militære løbebane som korporal.
Via Kolds Højskole på Fyn kom Jørgen Andersen Bo i 1871 til Testrup Højskole som elev og som gymnastiklærer for karlene om vinteren. Senere kom han også til at undervise i regning og dansk. Han var fast knyttet til højskolen som lærer indtil 1913. Dertil kom, at han var en af de første gymnastikledere i TMG – Testrup Mårslet Gymnastikforening.
Fra 1876 til 1919 kom han også til at lede Testrup Friskole.
Friskolen var en privat friskole oprettet få år tidligere i en bygning over for højskolen af gårdejere i Testrup.
Testrup Friskole blev under Andersen Bos ledelse en meget kendt skole i friskolekredse, og Jørgen Andersen Bo blev anset som en af den tids mest betydende friskolemænd.
Gennem mange år samlede han en stor skare børn fra hele egnen i sin friskole, og en naturlig tilgang af elever havde han fra Mårslet Børnehjem, der i 1888 var oprettet i Mårslet af de samme gårdmænd, som stod bag friskolen i Testrup.

Elise Andersen Bo havde i mange år timer på højskolen i dansk og regning. Det fortaltes om hende, at hun var et herligt menneske, frisk og dygtig, fin og meget musikalsk. Børnene i friskolen havde en knusende respekt for hende.
I 10 år, fra 1910 – 20, var Elise Bo indvalgt i Mårslet menighedsråd.
Da ægteparret sluttede lærergerningen på Friskolen i 1919, købte de huset, som skolen havde været i.
Undervisningen blev flyttet over på ”Enggården”, men man fandt ikke en leder, der kunne køre friskolen videre, så i 1926 måtte skolen gå ind og et stykke Testrup-historie var derved forbi. (Tekst: Hans Møller)