67 lokalhistoriske opgaver Alle opgaverne kan løses ved besøg på Egnsarkivet hjemmesider.
Introduktion Opgaveark A Opgaveark B Opgaveark C Tomt løsningsskema
Vil du teste din viden om lokalhistorien
- så prøv at løse disse 67 opgaver.
Opgaven går ud på at finde
1) "Nøglesætningen" - og
2) finde opgaven hvor "det rigtige" svarbogstav er "forkert".
Det lyder måske lidt svært - men det er det ikke.
'Nøglesætningen' findes ved at løse de 67 opgaver og sætte det rigtige svarbogstav i opgavernes nummerfølge.
Hver af opgaverne har et nummer og tre svarmuligheder angivet med hver sit bogstav.
'Svarbogstavet' kan også består af et mellemrum.
Bogstavet for det rigtige svar skal bruges for at finde "Nøglesætningen".
Dog er der for en af opgaverne angivet et "forkert" svarbogstav for det "rigtige" svar.
Det gælder også om at finde nummeret på den opgave hvor svarbogstavet er forkert angivet.
De 67 opgaver er fordelt på 3 opgaveark:
Opgaveark A, B og C.
Opgaverne ligger i tilfældig nummerorden.
Skriv tallene 1 til 67 ned på et ark papir, eller tryk det tomme løsningsskema frem og print det ud på din printer.
Opgaverne er lagt på Egnsarkivets hjemmeside den 14 marts 2009.
Hvis du løser opgaverne og finder "Nøglesætningen" og opgavenummeret hvor svarbogstavet er "forkert" kan du sende en e-mail med løsningen til: maarsletegnsarkiv@gmail.com
Ved udgangen af 2009 vil der blive trukket lod blandt de indsendte rigtige løsninger om 3 præmier.
God fornøjelse!
Ved udgangen af 2009 var opgaverne løst af 4, nemlig:
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, Poul Oxvig Enevoldsen,Mette Bruno og Joan Munk - der alle har modtaget en præmie for indsatsen.
Vi håber at løsningen af opgaverne har givet lidt indblik i lokalhistorien. Samtidig opfordres andre til at give sig i kast med opgaverne.
Indsend løsningen på ovennævnte e-mail adresse og få dit navn nævnt her på siden.