15 år med MÅRSIK - 1985-2000.
SE plakater fra Mårsiks arrangementer
Finn Bøje - MÅRSIK - 15-års jubilæet:
Finn Bøje døde december 2010.
Følgende mmindeord kan ses i Mårsletbladet februar 2010:
Finn Bøje var kendt for at arrangere koncerter og begyndte allerede på dette i Frederikshavn og fortsatte i Mårslet med koncertvirksomheden.
I 1985 startede han Mårsik, som arrangerede en lang række koncerter og arrangementer, hvis formål var at skaffe penge til foreningslivet i Mårslet.
Ved Mårsiks 15-års jubilæum i 2000 var det blevet til 64 arrangementer, og der var på daværende tidspunkt doneret ca. kr. 600.000 til foreningslivet i Mårslet.
Efterfølgende blev der frem til april 2004 afholdt yderligere 11 koncerter, så alt i alt har Finn arrangeret 75 koncerter i Mårslet og bidraget rigtig meget økonomisk og kulturelt til Mårslets foreningsliv. Finns store bidrag, især til TMG, resulterede da også i at han blev æresmedlem af TMG, og i 1985 blev udnævnt til årets Mårsletborger.
Finns store berøringsflade til mange kunstnere gjorde, at han fik rigtigt mange gode kendte kunstnere til Mårslet.
Endvidere havde Finn også en særlig evne til at få mange af sine bekendte til at hjælpe med alle arrangementerne.
I anledning af 15-års jubilæet i 2000 blev der fremstillet en T-shirts med påtrykt arrangementerne gennem de 15 år.
Et eksemplar af T-shirtsen er givet til Egnsarkivet.
En del plakater fra arrangementerne, der nu er registreret og ligger nu på Egnsarkivet, kan ses her på hjemmesiderne.
Registreret i Arkibas. Billed ID: B9200
(maarsik_b9200.jpg)