Beretninger fra det gamle Mårslet (Uddrag)
Af Hans Møller.
Stamhusbesidder Thomas Just Jermiin
Stamhusbesidder?
Sædegaard?
Se Thomas Just Jermiin's gravsten