Poul Nørlem
"Den gamle skriverkarl"
Af Ingerlise Wendland. April 1994.
"Den gamle skriverkarl".
Skolelæreren der husker.
Bibliotekarens stempler.
Kirkebylærer.
Mårslet sogns historie.
Et stort hjerte for spejderne.
Den ældre generation.
Poul Nørlem døde den 31 oktober 2002 og er begravet på Mårslet Kirkegård.
Gravsten for Poul Nørlem.
Portrættet kan også læses i hæftet: "EN MÅRSLETTER" I
om Mårslet borgere og tilflyttere - portrætteret af Ingerlise Wendland.
Hæftet, der er den første af en serie på 3, kan købes på Mårslet Egnsarkiv, der har indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej. Arkivet har åbent den anden onsdag i hver måned mellem kl. 16.00 og 17.30.
Hæfterne koster 20 kr. pr. stk.