23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet sogn. (Uddrag).
Af Hans Møller.
Kommunalbestyrelsen.
Sogneforstanderskab.
Valgregler og valg.
Ændret valgregler i 1855.
Valgregler ændret igen 1908.

Torkild Dahl -
Mårslets første sognerådsformand.