Edvard Borgbjerg.
Portræt af gårdejeren.
Af Ingerlise Wendland. Oktober. 1995.
En gårdejer
Anerne og gården
Da Edvard blev skolet
Ungkarl hjemme på gården
Den unge mands fritid
Gift gårdmand
Sådan blev gården drevet
Hoverikontrakten
En betroet mand
Lokalhistorie er hans hjertebarn
Købekontrakten-Generationsskifte
Det er dejligt
Edvard Borgbjerg var i 1984 med til at stifte Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. Han bor idag på Lokalcenter Kildevang, og vil altid være glad for et besøg - også for at snakke om "gamle dage"..
Portrættet kan også læses i hæftet: "EN MÅRSLETTER" II
om Mårslet borgere og tilflyttere - portrætteret af Ingerlise Wendland.
Hæftet kan købes på Mårslet Egnsarkiv og koster 20 kr.