De 7 klokker i Mårslet kirke.
Af Hans Møller.
Kirke og klokke
Klokkeskatten i 1528
Klokkeskatten i 1601
De middelalderlige klokker
De katolske klokker
Klokkens udseende
Hvordan brugtes klokkerne
Klokkernes placering
Klokken fra 1594
Klokkens indskrift
Klokkens brug i Mårslet kirke