Carlo Madsen -
"ridderen af den gyldne kost"
Af Ingerlise Wendland. Juni 1994.
Carlo Madsen.
Ungdomstiden.
Det var tre træls år.
Bindingshyset på Lindegårdsvej.
Landmandsliv igen.
Stillingen som pedel ledig igen.
Ridderslaget.

Carlo Madsen døde den
27 juni 1998 og blev begravet på Tranbjerg Kirkegård.
Portrættet kan også læses i hæftet: "EN MÅRSLETTER" I
om Mårslet borgere og tilflyttere - portrætteret af Ingerlise Wendland.
Hæftet, der er den første af en serie på 3, kan købes på Mårslet Egnsarkiv og koster 20 kr.
Mårslet Egnsarkiv har indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej.
Arkivet har åbent den anden onsdag i hver måned mellem kl. 16.00 og 17.30.