Jens Jakobsen -
vejmanden og hans virke
Af Ingerlise Wendland. Oktober 1994.
Jens Jakobsen.
Ved landbruget.
Ingen peberbøsse til Jens.
Traktorfører på Vilhelmsborg.
Tillykke med pladsen, Jakobsen.
Knokkelral og rabathøvl.
Redskaberne.
Kæmnerens aftale med Jens.
Galle & Jessen.
Jens og Kommunesammenlægningen.
Pensionist.

Jens Jakobsen døde den
17 februar 1999 og blev begravet på Mårslet Kirkegård i fællesgrav.
Portrættet kan også læses i hæftet: "EN MÅRSLETTER" I
om Mårslet borgere og tilflyttere - portrætteret af Ingerlise Wendland.
Hæftet, der er den første af en serie på 3, kan købes på Mårslet Egnsarkiv og koster 20 kr.