Sognefogeder i Mårslet.
Af Hans Møller.
Offentlig ombud - Udvælgelse.
Sognefogedordningen.
Landboreformen.
Politimyndighed - Pantefoged - Tilsyn med veje, hegn og led.
Oplæsning af kundgørelser - Fattivæsenet.
Lægdsrullen - Postfordelingen - Tyendeprotokollen.
Dannebrogordenens Hæderstegn.
(1) Jacob Michelsen (1791-1821)
(2) Laurs Jacobsen (1821-1829).

(3) Søren Nielsen (1829-1833).
(4) Poul Rasmussen (1833-1848).
(5) Niels Andersen (1848-1850).
(6) Thomas Andersen (1851-1853).
(7) Jens Thomassen (1854-1856).
(8) Niels Mikkelsen (1856-1875).
(9) Niels Friis (1875-1881).
(10) Ole Peter Poulsen (1881-1912).
(11) Poul Peter Poulsen (1912-1929). (12) Mads Pedersen (1929-1937).
(13) Anders Rasmussen (1937-1970).