LANGBALLEKAPELLET -
Sagn og virkelighed om det gamle kapel.
Af Hans Møller.
Kapellet i middelalderen.
Kapelbækken.
Oddervejens forløb.
Den nuværende Oddervej.
Udgravningen i 1941.
Skrifrlige efterretninger.
Helligkilde eller vejkapel.
Var Peder Ebbesen Galt den skyldige?
Egnshistorie er levende.