Menighedsrådene i Mårslet gennem 100 år. 1903-2003
Af Hans Møller.
Hvad er der sket i de 100 år.
100 år med folkestyre i kirken
Grundloven 1849.
Forsøg på oprettelse af menighedsråd.
Menighedsrådsloven af 1903.
Ny menighedsrådslov og senere ændringer.
Menighedsrådene i Mårslet
Valg af første menighedråd i 1903.
Forretningsorden.
Et skema - og hvad det viser.
De 24 menighedsråd 1903-2003.
Menighedsrådsmedlemmerne.
NAVNELISTE. Alfabetisk