15 fortællinger fra Mårslet (Uddrag)
Af Hans Møller.
Den gamle og den nye præstegård.
Præstegården som selvstændig landbrug
Den gamle præstegård
Kirkegården udvides
Den gamle præstegård nedrives
Den nye præstegård
Generationsskifte
Begyndende udstykning fra præstejorden
Fra præstegårdsjord til parcelhuskvarter
En ny kirkegårdsudvidelse
Hvad er der tilbage af præstegården
Mårslets 2 præstegårde
Den forsvundne præsteport
Sådan er det gået med præstegårdsjorden
Kapellet foran kirken