Mårslet Skole 1931. Byggeudgifter
Blandt sognerådsformand Jens Højsgaards efterladte papirer, der nu opbevares på Mårslet Egnsarkiv, fandtes en del regnskabsark med kasseudgifter og vedlagte regnskabsark over de forskellige håndværkerudgifter ved skolebyggeriet i 1931. Her vises det første af regnskabsarkene.
Det første bogførte beløb, bilag 1. den 20 Marts:
17 Timers Dræningsarb. : 12,75 kr (Timeløn: 75 øre)
Bemærk også udgiften til rejsegilde nederst på siden,
Bilag 30. bogført den 14 august,
193,50 kr, en ret beskeden udgift.
Se billedet større - tryk på billedet.
Jens Højsgaard (1879-1938)
blev valgt til Sognerådet i 1913 og genvalgt frem til 1933.
Fra 1917 til 1933 var han sognerådets formand valgt af venstreflertallet, selv om han politisk var radikal venstre.
I 1933 blev han medlem af Skatterådet, og han var fra 1934 til sin død medlem af Mårslet menighedsråd, hvor han var kasserer.
Mellem 1933-38 var han tillige kommunekasserer.
Jens Højsgaard var ivrig talsmand for bygning af Mårslet ny skole til afløsning af den gamle skole ved Banevej, det nuværende Borgerhus, som flere i sognerådet i stedet ville udvide.