Mårslet Skole. Skolefoto 1b. klasse 1968-69.
Ark 1. Ark 2. Ark 3. Forside
Registreret i Arkibas. Billed ID: B1890, B1891 og B1892.
Billeder af eleverne enkeltvis. 1968-69.

1b. kl. MÅRSLET SKOLE 1968-69.
Ark 1. Øverst fra venstre:
- Finn Mikkelsen
- Finn S. Kni
- Henning Tornbjerg
- Michael Svendsen
- Jesper Holm
- Kurt Andersen
- Jens Neigaard
- Birgit Kjær Hansen
- Marianne Pedersen
- Ilse Andersen
Ark 2. Øverst fra venstre:
- Malene Schmidt
- Iben Antonsen
- Susanne Kure
- Birgitte Sparre Jørgensen
- Agnete Thomsen
Ark 3. Øverst fra venstre:
- Grethe Rasmussen
- Anne Grethe Stensgaard
- Mariann Rasmussen
Lærere:
- Else Schmidt
- A. Hansen
- E. M. Flyndersøe
- Poul Nørlem
- Kirsten Bertelsen
- Svend Uth Ovesen