Mårslet Skole. Skolefoto 2. klasse 1966-67.
Ark 1. Ark 2. Ark 3. Forside
Registreret i Arkibas. Billed ID: B1883, B1884 og B1885.
Billeder af eleverne enkeltvis. 1966-67.

2. klasse MÅRSLET SKOLE 1966.
Ark 1. Øverst fra venstre:
- Annette Andersen
- Lars Schmidt
- Kathe Rasmuussen
- Per Bech Thygesen
- Tove Nielsen
- Henrik Madsen
- Kirsten Dybvad Larsen
- Søren Schmidt
- Lisbeth Jensen
- Rene Egholm
Ark 2. Øverst fra venstre:
- Marie Louise Pontoppidan Thyssen
- Lærerinde Johanne K. Nielsen
- Ove Rasmussen
- Tove S. Knudsen
- Tonni Jensen
- Mariann Frandsen
- Lars Kamgaard Laursen
Ark 3. Øverst fra venstre:
- Inger Marie Kristensen
- Carsten Pedersen
- Bente Tornbjerg
- Jens Peter Sørensen
- Hanne Pedersen
- Peter Dall
- Niels Borgbjerg
- Svend Åge Jensen
- Mads Kjær
-