Mårslet Skole. Skolefoto 3. klasse 1968-69.
Ark 1. Ark 2. Ark 3. Forside
Registreret i Arkibas. Billed ID: B1887, B1888 og B1889.
Billeder af eleverne enkeltvis. 1968-69.

3. klasse MÅRSLET SKOLE 1968-69.
Ark 1. Øverst fra venstre:
- Vagn Thomsen
- Michael Beran?
- Gert Rosendal
- Steen Raunkjær
- Kim Smerup Nielsen
- Bent Cramer
- Morten Sørensen
- Per Mikkelsen
- Flemming Kristiansen
- Jesper Persson
Ark 2. Øverst fra venstre:
- Lærerinde Johanne K. Nielsen
- Bo Kristensen
- Stig Jensen
- Torben Rieck
Ark 3. Øverst fra venstre:
- Jytte Andersen
- Annette Hansen
- Karen Philipsen
- Johanne Jensen
- Anne Grethe Svarke
- Henriette Nielsen
- Lene Nielsen
- Hanne Birkegaard
- Annette Beckmann