7. klasse fra Langballe og Mårslet skoler på København-tur. 1958. SE MERE OM INDKVARTERINGEN

Er der nogen der kan fortælle lidt om disse
7-klassers besøg i København.
"Provinsbørns Ferieophold".
Hvor mange dage varede opholdet, hvad så I af seværdigheder og hvad oplevede I ellers.
send en e-mail til: erik.moldt@gmail.com
Provinsbørns Ferie-Ophold i København
Lille historie om huset på Strandvejen 93
Huset, har altid været kendt som "Heymans villa", blev tegnet og opført af Arkitekt Carl Brummer i 1907 for Aage Heyman og familie.
Efter nogle forskellige ejere, blev det i 1954 overtaget af en velgørende forening. Provinsbørns Ferie-Ophold var nok at betragte som en søsterforening til den organisation, der fra begyndelsen af 30'erne sendte københavnerbørn, navnlig fra de tætbefolkede kvarterer på Nørrebro og Vesterbro, på ferieophold hos gæstfrie landboer.
Formålet var at tage mod provinsbørn i hovedstaden - og dermed give dem lejlighed til at opleve Tivoli, Den lille havfrue, slotte og museer i København.
Præcis hvornår Provinsbørns Ferie-Ophold blev stiftet vides ikke.
Men fra 1936 indkvarteredes børnene på Fregatten Jylland, der dengang lå ved Islands Brygge.
Den navnkundige skoleinspektør Østrup, der havde været en ildsjæl i arbejdet med at skaffe københavnerbørnene landophold, sad også i bestyrelsen for Foreningen til Provisnbørns Ferie-Ophold.
I 1951 fraflyttede Provinsbørns Ferie-Ophold fregatten. Det var simpelthen blevet for farligt for børnene at færdes på den gamle fregat, der trængte til en gennemgribende restaurering.
Billede og omslaget hvor billedet lå i er lånt af Peter Jelsbak.
Tilsvarende billede opbevares også på Mårslet Egnsarkiv.