Mårslet Skole. 1975-76. 7b klasse

Original billede på Mårslet Egnsarkiv.
Registreret i Arkibas. Billed ID: B2490.
Bagerst fra venstre:
Niels Flodgård
Helle Laursen
Tina Lillelund
Michael Schjødt
Brian Graae
Dorthe Andersen
Inge Helge
Lisbeth Andersen
Gitte Hansen
Kjeld Uth Ovesen (Lærer)
Gerd Laursen
Forrest fra venstre:
Tony Olsen
Dan Pilegård Nielsen
Gitte Kristiansen
Anders Thers-Jørgensen
Lars Weibel
Se billedet større - tryk på billedet.