Jørgen Brandt Lassen. Skoleinspektør ved Mårslet Skole 1973-1993.


Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B67
Registreret i Arkibas