Mårslet Sogneråd. 1946-1950.

Vil du se billedet større - tryk på billedet.

Fra venstre:
1) Gdr. N.P.Andersen (V)
2) Arbmd. Sigvard Mathiesen. Langballe (S)
3) Gdr. Ejnar Andersen "Ovesdal" (V)
4) Gdr. Laurits Veng "Højballegård" (V)
5) Arbmd. Karl Andersen. Mårslet (S)
6) Stationsforstander E.Zacho Rath. Mårslet (Retsforb)
7) Gdr. Peter Damgaard. Hørret (Sgr.fmd)(V)
8) Arbmd. Kr. J. Nielsen. Mårslet (S)
9) Gartner Holger Østergaard. Mårslet (V)
10) Kommuneingeniør P.Lindhardtsen
11) Kæmner B. Krogh.
Original billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B33.
Registreret i Arkibas.