Mårslet Sogneråd. 1950-1954.

Vil du se billedet større - tryk på billedet.

Bagerst fra venstre:
1) Kæmner B.Krogh
2) Gdr. P.Damgaard. Hørret (Fmd) (V)
3) Skomager Kaj Ørum Kristiansen. Mårslet (Retsforb)
4) Mælkehandler H.J.Brandt (S)
5) Gdr. Niels Filbert. Mårslet (V)
6) Kommuneingeniør P.Lindhardtsen
Forrest fra venstre:
1) Arbmd. Kr.J.Nielsen. Mårslet (S)
2) Arbmd. P.Gregersen. Mårslet (S)
3) Husmd. Aage Loft. Obstrup (Retsfb)
4) Gdr. N.P.Andersen. Testrup (V)
5) Gdr. Otto Bay (V)
Original billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B29
registreret i Arkibas.