Mårslet Sogneråd. 1954-1958.

Vil du se billedet større - tryk på billedet.

Bagerst fra venstre:
1) Gdr. N.P.Andersen. Testrup (V)
2) Husmd. Valdemar Stensgaard. Hørretløkken (Husml)
3) Arbmd. Kr. J. Nielsen. Mårslet (S)
4) Gdr. Ole P. Poulsen. O.Mårslet (V)
5) Kommuneingeniør P. Lindhardtsen
6) Kæmner B. Krogh
Forrest fra venstre:
1) Arbmd. Peter Olsen. Mårslet (S)
2) Husmd. Aage Loft. Obstrup (Retsf.)
3) Peter Damgaard. Formd. (V)
4) Mælkehandler Hans J. Brandt. Hørretløkken (S)
5) Gdr. Otto Bay. Langballe (V)
Original billede på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B32.
Registreret i Arkibas.