Mårslet Sogneråd. 1966-1970.

Vil du se billedet større - tryk på billedet.
Billede opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B26. Registreret i Arkibas.
På billedet fra venstre:
1) Søren Rasmussen, Gårdejer. Testrup (V)
2) Harry Flyndersøe, Kommuneingeniør
3) Peder Damgaard, Gårdmand. Hørret (V)
4) Børge Krogh, Kæmner
5) Otto Bay, Gårdejer. Langballe )V)
6) Laurits Mortensen. Graver. Mårslet (S)
7) Erik Frost, Lærer. Mårslet (Borgerliste)
8) Peter Olsen, Arbejdsmand. Mårslet (S)
9) Eva Jacobsen, Sygeplejerske. Storhøj (Borgerliste)
10) Max Gønget, Ingeniør. Mårslet (Borgerliste)
11) Karen Pedersen, Husmoder. Mårslet (Borgerliste)

Læs i avisen:

Før valget - stemmeseddel - efter valget