NUTIDIG LOKALHISTORIE
18. august 2013. Billeder og tekst hentet på Mårslet Webben.
Omegnstur til Malling Kirke og Odder Museum. På bustur med Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
Søndag den 18. August var der med bus afgang fra Mårslet Kirke til et par af omegnens interessante og historiske seværdigheder, nemlig Malling Kirke og Odder Museum. Turens guider var Jørgen Thorendahl og Jørgen Kraglund. Vejret havde om formiddagen været noget blandet, men da vi kl. 14 drog af sted brød solen frem. Første stop var Malling Kirke. Undervejs havde Jørgen Thorendahl fortalt om kirkens historie samt om nogle af de sagn, der knytter sig til kirken.
Ankommet til Malling Kirke stødte forsamlingen – 35 personer i alt – på en forhindring. Kirken var nemlig låst. Nøglen sad i kirkedøren, som det var aftalt, men døren lod sig ikke åbne til trods for, at der var adskillige, der mente at have det rette tag på at åbne den. En telefonisk henvendelse til kirketjeneren gjorde, at der blev skaffet den helt rigtige nøgle, så vi kunne komme indendørs. Og her fortalte Jørgen Thorendahl interessant om kirken, dens udsmykning med løvehoveder på døbefonden og andre steder i kirken, altertavlen med apostlene, prædikestolen med udsmykning i barok stil og meget mere. Udenfor fortsatte Jørgen Thorendahl med at fortælle om gravsten og ikke mindst om det yderst solide fæstningstårn.

Men vi skulle videre med bussen mod Odder Museum. Undervejs sang vi Ingerlise Wendlands Mårslet-sang efter at Jørgen Kraglund havde leveret et forspil på sin klarinet, og således underholdt nåede vi Odder Museum. Jørgen Kraglund havde lang tid i forvejen lavet aftale med Odder Museum, så vi blev straks budt velkommen af en af museets kyndige medarbejdere. Men først var der kaffebord i Jagtstuen med efterfølgende dram fra Mårslet Brændevinslaug.
Odder Museum er en del af Moesgård Museum. Af museets rundviser fik vi gennemgået, hvori de to museer adskiller sig fra hinanden, blandt andet deri, at Odder Museum ikke beskæftiger sig med arkæologi med tilhørende udgravninger. Under gennemgangen af en stor illustrativ planche fik vi en grundig gennemgang af det store spand af år lige fra tidlig bondestenalder til op i jernalderen, som er repræsenteret i museets samlinger. Efterfølgende var der mulighed for selv at gå rundt og se de udstillede genstande. Navnlig det gamle Bjørnkær-destillationsapparat syntes at have vore medlemmers særlige interesse. Også den gamle mølle var værd at se nærmere på med dens maskineri, der endda er i funktionsdygtig stand.
Vi sluttede af i det smukke anlæg, som museet ligger i, inden vores chauffør, Dennis, fragtede os sikkert tilbage til Mårslet. Skulle der blandt vore medlemmer være nogle, der ikke havde mulighed for at deltage, kan det anbefales at aflægge Odder Museum et besøg. Medlemskortet fra ”Moesgårds Venner” gælder også til Odder Museum.
Tekst: Carl Gerhard Crone foto: ©2013 Børge Helmer