NUTIDIG LOKALHISTORIE
5. november 2015
Valg til Brugerrådet på Kildevang
Brugerrådsvalget på Lokalcenter Kildevang den 5. november blev besværliggjort af det omfattende arbejde, der finder sted på Langballevej lige ud for indkørslen. Da valget åbnede kl. 10, var det ikke muligt at komme ind med bil, men med lidt velvilje blev der flyttet rundt på materiel og afspærring, så det blev muligt at køre ind fra Hørretvej.
Det har også været en medvirkende årsag til den noget lavere stemmeprocent på bare 18 udaf de ca. 1200 stemmeberettigede, da der var mange, der helt opgav at komme frem. Ved sidste valg i 2011 lå stemmeprocenten på 25,5.
Personalet på Kildevang havde som sædvanlig sørget for, at de kulinariske rammer var på plads dagen igennem.
Se nederst på siden hvordan stemmerne fordelte sig.
foto: ©Jørgen Lauritsen