Obert Jochumsen.

Lærer ved Hørret Skole.
Født: 10. juni 1875 Fruering
Død: 1. maj 1944
Obert Theodor Jochumsen. Ca. 1900.
Lærer i Hørret 1899-1937.
Først i den gamle skole Hørret Byvej 27 (nu nedbrændt) og fra 1903 i den nye skole Hørret Byvej 15.
Se gravsten for Obert
Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B89.
Registreret i Arkibas