Partier fra Maarslet omkring 1913. Postkort sendt fra Mårslet St. år ?
Øverst: Nuværende Banevej. Afholdshotellet th. - Tandervej. Mejeriet og Mårslet Kirke i baggrunden.
Nederst: Mårslet Kirke og 'Valborg Vrå' - Mårslet Station.
Se billedet større - tryk på billedet.
Postkortet opbevares i Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B44. Registreret i Arkibas.
Tekst på kortet:
Frk. Jenny Sørensen
Hr. Koster Stautrup St.
Kære Jenny. Jeg skal spørge
fra Thyge om Din Kæreste
har faaet Plads fra maj, ellers
vilde vi gerne have ham til
at gaa i Agnars sted, han
skal være Forkarl.
Vil Du ikke give os
Besked snart, maaske
Du kunde gaa til en
Telefon. i Hast postet.
Mange Hilsner fra
os alle fra Nikoline Nielsen Tander.
Se brevkortet bagpå
'Nikoline', Tandergård, var farmor til Ole Munk Nielsen, Mustrupvej. 'Thyge' gift med Nicoline.
'Agnar' var far til Erik Lander (Nielsen) der døde i 2000.
Hvem var 'Jenny' mon? Oplysninger om dette - send en
e-mail til: maarsletegnsarkiv@gmail.com