Tandervej 10. Tidligere HERREEKVIPERING og senere "TATOL"
Skrædderi og Herretøjhandelen kaldtes 'ONKEL SAM'. Da den ophørte, indrettedes "TATOL" - butik med sæbe- og cremevarer o.l.. Den lukkede i 1952 da nævnte købmand i nr.14 begyndte. Tekst skrevet i 1978 af ? vedlagt billede:
'Damen i midten "den lille" er syerske Severine Hansen, det var hendes Jubilæum 25 Aar som Syerske i Maarslet, Tandervej 10.
Personerne:
- Politi Peder Laursen og Hustru Madam Laursen hun død 1910 eller 1912 han død 1920.
- Smed Niels Nielsen og Hustru Karen Marie Tandervej 8.
- Jens Hansen og Hustru Stine og Datter Martha, Tandervej 9.
- Sadelmager Hans Jeppesen, Tandervej 7 ugift den Gang.
- Snedker Martin Sørensen, Tandervej 15 ugift den Gang.
- Grd. Andreas Sørensen og Hustru Ane nu Lindegaardsvej 1.
- Grd. Peder kristiansen og Hustru Marie Lindegaardsvej 8.
- Kirsten Marie Skriver hendes Mand Jens Skriver, gik Post, Thestrupvej 5.
- Jensine Pedersen og hendes Far Søren Peder Pedersen, boede Tandervej 16.
- Snedkermester Karl Jensen og Hustru Sine, Tandervej 15.
- Karetmagermester Aksel Mikkelsen (ugift) hans Far og Mor Niels Mikkelsen og Marie.
- Musiker Hans Kaae og Hustru Sine, Eskegaardsvej 2.
- Købmand og Musiker Niels Laursen og Hustru Else Marie, Obstrupvej 1.
- Grd. Mads Peder Pedersen og Hustru Marie, Bomgaarden som nu er nedlagt (1974).
- Jens Nielsen Østergaard hans Hustru Ane, Banevej 4.
- Hendes Søster Hjemmebager Mariane Bonde, ugift, Banevej 6.
- Grd. Niels Olesen og Hustru Ane, Eskegaardsvej 8. Grd. Andreas Madsen og Hustru Kirsten Marie, Over Maarslet, Maarslet Skovgaard.
- Grd. Ole Laursen og Hustru Ane, Over Maarslet, Højlund.
- Grd. Søren Nielsen og Hustru Kristiane, Over Maarslet, Ladefogedsgaard.
- Jørgen Nielsen Skoubye og Hustru Sidsel, Over Maarslet, Skaffer.
- Grd. Niels Sørensen og Hustru Ane, Nye Marken.'
[Teksten og et andet håndskrevet tekst skrevet af Rigmor Christensen, født Kaae, ligger i kuverten med billedet.
Bagpå billede er skrevet:
"Mannequin" opvisning hos syersken Severine i "Tatol"
Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv.
Billed ID: B74.
Registreret i Arkibas.