Tandervej 14. Tidligere købmandshandel og telefon central.
Kolonialforretning fra 1952 til 1971. Startet af Gunnar og Gerda Christiansen og overtoges senere af købmand Kaj Sørensen, der drev den som SPAR-købmandshandel.
I samme bygning fandtes MÅRSLET TELEFON-CENTRAL, der blev betjent af Gerda Christiansen. Centralen eksisterede fra 1912 til 1960, da den blev underlagt Tranbjerg - indtil automatiseringen i 1966.
MÅRSLET TELEFON-CENTRAL.

--- Tandervej 14 ---- Centralen i funktion

Avisomtale 26/2 1989
Telefonen og dens historie i byens liv
Læs Hans Møllers historie i Hæfte nr. 10
i serien "MÅRSLET --- Her hvor vi bor"
Hæftet kan købes på Egnsarkivet.
Billedet på Mårslet Egnsarkiv.
Registreret i Arkibas. Billed ID: B5960