Tandervej 44.
Se billede større - tryk på billedet.
Billedet opbevares på Mårslet Egnsarkiv. Billed ID: B2876. Registreret i Arkibas.

Tandervej 44, matr. nr. 19a, Mårslet. Foto fra omkring 1905.
Ejes i 1992 af Bent Helge.
Matr. nr. 19 i Mårslet By, Mårslet udgået af matriklen og vurderet under matr. nr. 19a smst.
Bagpå billedet står:
Den 16/3 1965 gave fra Fru Karen Bærenthsen, Odder. Hendes forældres gård i Mårslet.